THỊ ĐOÀN DUY TIÊN TỔ CHỨC RA MẮT ĐỒNG LOẠT ZALO OA CỦA 16 ĐOÀN XÃ, PHƯỜNG.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích của Đoàn thanh niên trong chuyển đổi số, hưởng ứng chủ đề công tác năm, chủ đề công tác Tháng thanh niên năm 2023 đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn, đa dạng hóa các hình thức, công cụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, BTV Thị đoàn đã triển khai ra mắt đồng loạt kênh Zalo OA của 16/16 Đoàn xã, phường.
Ra mắt hệ thống Zalo của Đoàn các xã, phường hưởng ứng năm thanh niên Hà Nam xung kích chuyển đổi số
Đến nay, Thị đoàn và 100% Đoàn các xã, phường trên địa bàn thị xã đã sử dụng kênh Zalo OA trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Đoàn.Đây là công cụ hỗ trợ cho công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn trên nền tảng zalo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672