Công trình thanh niên số hoá Di tích lịch sử – văn hoá cấp Quốc gia Đình Thịnh Châu Hạ

Với công trình số hoá Đình Thịnh Châu Hạ, du khách khi tới tham quan di tích chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét QR Code là có thể dễ dàng tìm hiểu những thông tin về di tích.
Việc triển khi mô hình số hoá thể hiện tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Đây là một trong những điểm sáng trên lĩnh vực chuyển số, góp phần quảng bá các di tích lịch sử tại địa phương. Đồng thời, giới thiệu, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về các công trình, mô hình chuyển đổi số.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672