Công trình thanh niên Số hóa di tích lịch sử Đình Gía – xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên Nhân khang đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn.Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672