Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, ngày 14/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023.

Hội nghị với sự tham gia các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được học tập 2 chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt được thêm những thông tin quan trọng góp phần tích cực vào quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672