Tuổi trẻ Hà Nam: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn trong các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước. Với phương châm: “Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên, cùng Hội LHTN Việt Nam phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, có đủ tri thức và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình.

Tổ chức Đoàn các cấp luôn chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và huy động đoàn viên tham gia tích cực vào phong trào chung do Hội phát động, tổ chức. Đặc biệt vai trò nòng cốt của Đoàn được khẳng định trong việc định hướng nội dung hoạt động để Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức tốt các cuộc vận động, các chương trình công tác nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc cho các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội; tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và đặc biệt, tổ chức Đoàn đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện tạo sự lan toả rộng khắp tới các lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo thông qua phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội đã chăm lo, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của các tầng lớp thanh niên.

Tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội

Không chỉ vậy, các cấp bộ Ðoàn còn chủ động lựa chọn, phân công những cán bộ Ðoàn ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất để hiệp thương, chọn cử giữ các chức vụ chủ chốt trong Uỷ ban Hội các cấp. Tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn lực phục vụ công tác Hội và phong trào thanh niên cũng như tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Ðoàn, Hội các cấp đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho các cán bộ Đoàn. Qua đó, nhận thức về công tác Hội trong đội ngũ cán bộ Ðoàn có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tổ chức hoạt động và phát triển các tổ chức Hội thanh niên do Ðoàn làm nòng cốt.

Tập huấn chuyên đề cho cán bộ Hội

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn luôn tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội hoạt động. Các cấp bộ Hội, nhất là các chi hội cũng luôn chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên ưu tú, tích cực, có thành tích để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Các tổ chức thành viên của Hội có nhiều hoạt động thiết thực, đi sâu vào đời sống thanh niên, tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên đến với Hội, bổ sung nguồn sinh lực dồi dào, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Dưới sự định hướng của tổ chức Đoàn và các cán bộ Đoàn là hạt nhân của các tổ chức thành viên của Hội nhờ đó Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động.

Hội Thầy thuốc trẻ tích cực vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người
Tỉnh đoàn Hà Nam – Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nam– Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức khám mắt, cắt kính miễn phí cho thiếu nhi
Hội Doanh nghiệp trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn cấp vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Với vai trò nòng cốt và định hướng đúng đắn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, phát huy tiềm năng to lớn của đông đảo tầng lớp thanh niên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của xã hội và nhân dân giao phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672