Công trình thanh niên Số hóa di tích lịch sử Đình Lãm

Thực hiện số hóa di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh là hoạt động nhằm tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Hà Nam nói chung và tuổi trẻ huyện Thanh Liêm nói riêng trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672