HUYỆN ĐOÀN THANH LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH

Ngày 30/10, Huyện đoàn Thanh Liêm tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh”, dự Hội nghị có các đồng chí là Bí thư Đoàn cơ sở, một số chi đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Huyện đoàn đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức.

Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tham mưu tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương Chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng Chi đoàn mạnh tại các đơn vị trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672