TỈNH ĐOÀN HÀ NAM HỖ TRỢ XÃ TIỀN HẢI VÀ NÔNG SẢN ĐẬU TƯƠNG KHÔ ĐẠT CHUẨN OCOP

Nhằm mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, phát huy nông sản vốn có tại địa phương.

Nhận thấy, thành phố Phủ Lý cần nguồn tiêu thụ rau, củ sạch rất lớn, sau khi rà soát các sản phẩm nông nghiệp ở ngoại thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định hỗ trợ xã Tiền Hải và sản phẩm Đậu tương khô của đoàn viên thanh niên Trần Hoàng Việt thuộc hợp tác xã nông nghiệp Tiền Hải đạt chuẩn OCOP.

BTV Tỉnh đoàn đã cử Đoàn viên thanh niên có chuyên môn về nông nghiệp thuộc Đội tri thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh hỗ trợ khoa học kỹ thuật trong gieo trồng và tăng năng suất cho đậu tương, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, các kênh truyền thông của Đoàn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm, ngày hội, đồng thời chỉ đạo Đoàn cấp huyện hướng dẫn xã và cơ sở quy trình xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

(Đoàn viên thanh niên bám sát sự phát triển của ruộng đậu tương)

(Đoàn viên thanh niên bám sát sự phát triển của ruộng đậu tương)

Ngày 10/7/2023, sản phẩm Đậu tương khô của đoàn viên thanh niên Trần Hoàng Việt đã đạt chuẩn OCOP 3 sao do UBND thành phố Phủ Lý công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672