TỈNH ỦY HÀ NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ trẻ, ngày 25/7/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thắc mắc của đoàn viên, thanh niên, các ý kiến tập trung xoay quanh các vấn đề như: Hỗ trợ hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ vốn; hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; hướng tiêu thụ, đầu ra các sản phẩm khởi nghiệp; đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng rõ ràng hơn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; mong muốn các chính sách nhằm tạo điều kiện vốn vay cho đoàn viên thanh niên yếu thế, bị khuyết tật một cách thuận lợi. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hổi được đưa ra những ý kiến, đề xuất và được kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nhiều thanh niên cũng nêu ý kiến, đề xuất về đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp; các chính sách khuyến khích cũng như có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nền tảng công nghệ, phát triển kênh thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ về vốn, ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thanh niên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, ;lập nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672