Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở

Thực hiện chương trình công tác năm 2023. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội trên địa bàn tỉnh.
Ngày 12/10/2023, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn năm 2023 bằng hình thực trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống zoom.
Tại buổi tập huấn, 109 đồng chí đã được truyền đạt nghiệp vụ về công tác tổ chức Đoàn – Hội – Đội, tập huấn kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội, mô hình tập hợp đoàn kết thanh niên. Các nội dung tập huấn được xây dựng thiết thực, hiệu quả, cụ thể, bám sát yêu cầu của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên hiện nay.
Chương trình đã tạo cơ hội cho cán bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Bên cạnh đó, thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy công tác đoàn kết tập hợp thanh niên rên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672