MTTQ tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại Thanh Liêm

Sáng 26/7, tại UBND thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC); xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có hơn 120 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ MTTQ, đại diện các tổ chức chính trị -xã hội các cấp và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

MTTQ tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số tại Thanh Liêm
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Nội vụ và Sở Thông tin – Truyền thông phổ biến 2 chuyên đề: Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Chuyển đổi số – xu hướng toàn cầu hóa.

Cụ thể, các giảng viên đã tập trung làm rõ các nội dung: Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, cải thiện các chỉ số đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

MTTQ tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số tại Thanh Liêm
Đại diện Sở Nội vụ trình bày chuyên đề Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tăng cường phổ biến đến người dân được biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp…

MTTQ tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số tại Thanh Liêm
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt chuyên đề Chuyển đổi số – xu hướng toàn cầu hóa.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền đến nhân dân nhằm tạo sự tạo sự đồng thuận của nhân dân với công tác CCHC, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

MTTQ tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số tại Thanh Liêm
Đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm tham dự hội nghị tuyên truyền về CCHC và chuyển đổi số.

Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp trong tỉnh, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672