TIN HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN: HUYỆN ĐOÀN LÝ NHÂN RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Lý Nhân trong tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận về chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền tảng số cộng động. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn đồng loạt ra quân các tổ công nghệ số cộng tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong ngày ra quân, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã tổ chức hướng dẫn công dân tại bộ phận một cửa thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt một số ứng dụng: VSSID, sổ sức khỏe điện tử,…; ứng dụng kích hoạt định danh điện tử,…
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
(Ảnh hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân)
Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Lý Nhân hưởng ứng Ngày chuyển đối số quốc gia năm 2023.Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và nhân dân góp phần thực hiện lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672