TỈNH ĐOÀN HÀ NAM HỖ TRỢ XÃ VŨ BẢN VÀ SẢN PHẨM RƯỢU VỌC ĐỨC TOÀN ĐẠT CHUẨN OCOP

Hưởng ứng Chương trình mỗi xã một sản phẩm, kể từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã tiến hành rà soát, lựa chọn các xã và các sản phẩm của thanh niên có tiềm năng để hỗ trợ triển khai đạt chuẩn OCOP.

Từ thực tiễn các sản phẩm của thanh niên nổi bật tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định hỗ trợ xã Vũ Bản, huyện Bình Lục và sản phẩm Rượu vọc Đức Toàn của đoàn viên thanh niên Nguyễn Đức Toàn, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục.

Kể từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cử cán bộ hỗ trợ tư vấn chuyên môn về kỹ thuật sản xuất rượu qua máy, nhiệt độ nấu rượu đồng thời hỗ trợ xây dựng sản phẩm đạt chật lượng OCOP, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, các kênh truyền thông của Đoàn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm, ngày hội, chỉ đạo Đoàn cấp huyện hướng dẫn xã và cơ sở quy trình xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

(Hỗ trợ kỹ thuật xử lý rượu qua máy)

(Hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phảm tại Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam lần thứ IV)

(Hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phảm)

(Hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phảm tại Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam lần thứ IV)

Ngày 10/8/2023, Sản phẩm đã được UBND huyện Bình Lục chứng nhận là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672