TIN HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN: HUYỆN ĐOÀN THANH LIÊM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÂU LẠC BỘ THEO SỞ THÍCH

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2023, nhằm mục đích phát triển kỹ năng thực hành xã hội, tao môi trường cho đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, BTV huyện Đoàn Thanh Liêm – Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Liêm đã tiếp tục phát triển và duy trì có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ thể thao, văn hóa văn nghệ theo sở thích. Huyện đoàn đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các câu lạc bộ, đồng thời hỗ trợ cả về sức người lẫn của:

(Câu lạc bộ văn nghệ trẻ huyện Thanh Liêm biểu diễn trong chương trình giao lưu)

(Câu lạc bộ bóng chuyền xã Thanh Phong tham gia thi đấu các giải thể thao)

(

(Câu lạc bộ bóng đá xã Liêm Cần và Câu lạc bộ bóng đá xã Thanh Hà tham gia giao lưu)

(Câu lạc bộ bóng đá Thanh Tân tham gia giải thể thao huyện)

(Câu lạc bộ bóng chuyền xã Thanh Phong tham gia giao lưu)

(Câu lạc bộ cây đá cảnh huyện Thanh Liêm tham gia phát triển kinh tế)

(Câu lạc bộ cây đá cảnh huyện Thanh Liêm tham gia phát triển kinh tế)

Đây không chỉ là hoạt động nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, mà còn là dịp để thanh niên tăng cường tình đoàn kết trong các hoạt động phong trào thanh niên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Đồng thời, thể hiện tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” và cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672